Промотиране на ОбяваСПЕШНА

4.80 лв.

7 дни на заглавна страница

 • до 5х по-бързо продава
 • В страница Спешни
 • Отличава се
 • Винаги видима

GOLD

до 12х повече преглеждания

6 лв.

7 дни на заглавна страница

 • до 5х по-бързо продава
 • Показване в търсене
 • В детайл на други обяви
 • Винаги видима

PLATINUM

до 19х повече преглеждания

14 лв.

16 дни на заглавна страница

 • до 5х по-бързо продава
 • Показване в търсене
 • В детайл на други обяви
 • Винаги видима

DIAMOND

до 28х повече преглеждания

25 лв.

40 дни на заглавна страница

 • до 5х по-бързо продава
 • Показване в търсене
 • В детайл на други обяви
 • Винаги видима

 • 2.40 лв

  Обновяване на обява

  Обновява вашата обява до първа позиция


Крайна стойност:
14 лв.
back to top